امروزه با مصرف روز افزون مردم جهان از اینترنت؛ دیجیتال مارکتینگ بیش از پیش مورد توجه تمامی افراد دارای خدمات یا کسب و کار قرار گرفته است‌.